Dịch vụ và sản phẩm đều rất tốt. nhân viên nhiệt tình, thân thiện. cảm giác thoải mái, thư giãn. Đặc biệt tóc tôi đã giảm rụng rõ rệt từ tháng đầu điều trị, từ tháng thứ 2 tóc con mọc khá nhiều. Cảm ơn Hair Care 101.